Bí mật Ngữ pháp Tiếng Anh
Khóa học Ngoại ngữ

Bí mật Ngữ pháp Tiếng Anh

Bạn sẽ học được gì

Có cái nhìn tổng thể, hệ thống về ngữ pháp tiếng Anh.
Học hiểu và áp dụng được ngay, chứ không học ‘vẹt’
Thành thạo các nội dung ngữ pháp tiếng Anh

Giới thiệu khóa học

Khóa học Bí mật Ngữ pháp Tiếng Anh cung cấp cho bạn kiến thức toàn bộ về Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản, bao gồm:

  • Các từ loại trong tiếng Anh và vai trò của mỗi loại từ.
  • Động từ và các vấn đề liên quan đến động từ (VD: thời, thể, thức của động từ, …)
  • Danh từ và các vấn đề liên quan đến danh từ (phân loại danh từ, cách dùng các từ chỉ khối lượng, số lượng với danh từ, mạo từ, vv…)
  • Tính từ và các vấn đề liên quan đến tính từ (vị trí của tính từ, dạng so sánh của tính từ, vv…)
  • Phân loại trạng từ và cách dùng mỗi loại.
  • Các cấu trúc câu cơ bản.

Khóa học là các bài giảng ngắn gọn, xúc tích, mang tính ứng dụng cao. Sau mỗi phần giảng về lí thuyết đều có bài tập đi kèm, giúp bạn hiểu và áp dụng được ngay.

 

Post Comment